Запитване 0892 91 53 61

Cофтуер

BBS Task позволява да се управляват и проследяват текущите задачи в офиса. С тях се описват всички неща, които се очаква да бъдат извършени от Вашия екип и могат да бъдат организирани спрямо бизнес логиката на Вашата компания.

Управление на задачи
При създаване на задача трябва да попълните някои основни данни като заглавие, описание, отдел, приоритет и краен срок. Всеки потребител може да създава, изтрива, редактира и преглежда задачи.

Отчитане на време
Потребителят може да отчита време, прекарано в работа по дадена задача.

Приоритети
На задачите могат да бъдат задавани приоритети: нормална, средна, висока, критична. В списъците със задачи приоритетът е показан с иконка и по него може да се сортира и филтрира.

Събития и състояния 
Задачите могат да приемат едно от следните състояния — нова, отворена, назначена, работи се, върната, задържана и приключена. Събитията представляват преминаване на задача от едно състояние в друго. За една задача могат да се случат неограничено количество събития, преди тя да бъде приключена.

файлове
При създаване или редакция на задача, имате възможност да прикачите неограничено количество файлове към нея.

Търсене
Потребителите имат достъп до търсачка на задачи и богат набор от филтри за търсене.

Съобщения
Потребителите в системата могат да добавя съобщения към задачите, което дава възможност и на тях да вземат участие в дискусията свързана с задачата.

Имейл известяване
Системата изпраща съобщения за настъпили промени в дадена задача, до всички потребители обвързани с задачата.

Справки
Системата предлага голям брой справки, служещи както за контрол на ефективността на служителите, така и за отчет към клиентите

Управление на потребители
Администраторите могат да добавят, редактират, изтриват и преглеждат потребителите в системата, както и да дават администраторски права на съществуващи потребители. В зависимост от правата си, потребителите могат прецизно да се ограничат и да имат достъп само до информацията, до която са преценили администраторите на системата.

Важно !!!
Това е базова рамка на системата, която се надгражда спрямо нуждите на клиента.

Технологии

100% Съвместимост с всички популярни браузъри

Интеграция на социални мрежи

ВИЖ ПРОЕКТА