Запитване 0892 91 53 61

Cофтуер

TaskDocs удобна и полезна за Вас и Вашия бизнес. Тя позволява на Вашите служители да могат да намерят в системата цялата информация, от която се нуждаят, за да управляват и проследяват текущите задачи в офиса. С тях се описват всички неща, които се очаква да бъдат извършени от Вашия екип и могат да бъдат организирани спрямо бизнес логиката на Вашата компания.

Управление на задачи
При създаване на задача трябва да попълните някои основни данни като заглавие, описание, отдел, приоритет и краен срок. Всеки потребител може да създава, изтрива, редактира и преглежда задачи.

Управление на проекти
TaskDocs има възможност за създаване на проекти, което позволява задачите, освен към клиент, да бъдат причислявани и към проект.  Възможността за  търсене на задачи по проект значително улеснява управлението на работния процес.

Отчитане на време
Потребителят може да отчита време, прекарано в работа по дадена задача.

Приоритети
На задачите могат да бъдат задавани приоритети: нормална, средна, висока, критична. В списъците със задачи приоритетът е показан с иконка и по него може да се сортира и филтрира.

Събития и състояния 
Задачите могат да приемат едно от следните състояния — нова, отворена, назначена, работи се, върната, задържана и приключена. Събитията представляват преминаване на задача от едно състояние в друго. За една задача могат да се случат неограничено количество събития, преди тя да бъде приключена.

Файлове
При създаване или редакция на задача, имате възможност да прикачите неограничено количество файлове към нея.

Търсене
Потребителите имат достъп до търсачка на задачи и богат набор от филтри за търсене.

Съобщения
Потребителите в системата могат да добавя съобщения към задачите, което дава възможност и на тях да вземат участие в дискусията свързана с задачата.

Имейл известяване
Системата изпраща съобщения за настъпили промени в дадена задача, до всички потребители обвързани с задачата.

Справки
Системата предлага голям брой справки, служещи както за контрол на ефективността на служителите, така и за отчет към клиентите.

Архив на данните
Данните се архивират на всеки 24 часа. Архивите се пазят за 30 дни назад и могат да бъдат възстановени при нужда.

Управление на потребители
Администраторите могат да добавят, редактират, изтриват и преглеждат потребителите в системата, както и да дават администраторски права на съществуващи потребители. В зависимост от правата си, потребителите могат прецизно да се ограничат и да имат достъп само до информацията, до която са преценили администраторите на системата.

Адаптивен дизайн
TaskDocs е проектиран така, че да изглежда и работи добре на всякакви устройства.

Езикови версии
TaskDocs може да бъде преведена на език според изискванията на клиент.

Поддръжка
Поддръжка се осъществява посредством специално изградена, за целта support система.

Важно !!!
Това е базова рамка на системата, която се надгражда спрямо нуждите на клиента.

Технологии

100% Съвместимост с всички популярни браузъри

ВИЖ ПРОЕКТА